ملاقات سفیر افغانستان با سفیر ليتوانيا

وارسا - پولند، پنجشنبه، مؤرخ 27 جدى 1397

محترم گل حسين احمدى سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا با آقای ايدوارداس بوريسواس سفیر جمهوری ليتوانيا مقیم وارسا ملاقات تعارفی نمود.

در اين ملاقات سفرای افغانستان و ليتوانيا در مورد عرصه های مختلف روابط دو جانبه میان افغانستان و ليتوانيا بحث و تبادل نظر نمودند.