Spotkanie Ministra Radosława Sikorskiego z dr Zalmai Rassoul

W dniach 15-16 grudnia 2012 r. minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski złożył oficjalną wizytę w Islamskiej Republice Afganistanu.

podpisanie umowy

W dniach 15-16 grudnia 2012 r. minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski złożył oficjalną wizytę w Islamskiej Republice Afganistanu.

W Kabulu spotkał się z prezydentem Islamskiej Republiki Afganistanu Hamidem Karzajem oraz ministrem spraw zagranicznych Afganistanu dr Zalmajem Rassoulem. Podczas narady afgańskich ambasadorów wygłosił wystąpienie nt. roli dyplomacji w okresie transformacji. Drugiego dnia wizyty minister spotkał się w Bagram z żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego. W czasie wizyty omawiane były kwestie dotyczące zaangażowania Polski w Afganistanie po 2014 r., w tym rozwoju współpracy cywilnej oraz sytuacji w regionie. Ministrowie Spraw Zagranicznych Polski i Afganistanu podpisali również „Umowę ramową o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Afganistanu".

Umowa potwierdza stosunki dyplomatyczne między państwami, ustanowione Traktatem o Przyjaźni w 1927 roku. Traktat o Przyjaźni z 1927 roku pozostanie prawnie obowiązujący, a Umowa stanowi odrębny akt prawny. Umowa zawiera szereg postanowień, które dotychczas nie obowiązywały w relacjach polsko-afgańskich.