پاسپورتهای جدید ماشین خوان

1.        

به اطلاع عموم هموطنان گرامی رسانیده می شود که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا از تاریخ، 15 دسمبر 2015 صدور پاسپورتهای ماشین خوان را آغاز می نماید. آنعده از هموطنان عزیز که می خواهند پاسپورت جدید بگیرند، و یا خواهان تغییر پاسپورتهای قبلی شان به پاسپورتهای جدید می باشند، می توانند همه روزه از ساعت 9:00 الی 13:00 به این نماینده گی مراجعه نمایند.

  دارندگان پاسپورتهای تحصیلی نیز؛ با ارائۀ نامۀ رسمی از دانشگاه مربوط شان مبنی بر ادامۀ تحصیل، می توانند پاسپورتهای شان را تبدیل نمایند.  

 

 قابل یاد آوریست که پاسپورتهای قبلی قابل تمدید نمی باشد. 

 

برای دریافت پاسپورت موارد زیر را در نظر داشته باشید:

·         برای دریافت پاسپورت جدید حضور خود فرد ضرورری می باشد؛

·         ارائۀ سند هویت افغانی حتمی میباشد. لطفا تذکره و یا سند تولد خود را (اگر تذکره ندارید پاسپورت قبلی و یا سند ازدواج که از افغانستان صادر شده و تائید وزارت امور خارجه را داشته باشد)، هنگام مراجعه با خود داشته باشید. در صورتیکه شما هیچ کدام این اسناد را ندارید، هویت شما طی مصاحبۀ حضوری تثبیت گردیده و بعداً در مورد صدور پاسپورت تصمیم گرفته خواهد شد.

·       کاپی سند اقامت کشور مربوط ( پولند، رومانیا، لتوانیا، لاتویا، استونیا)؛ 

 ·   سه قطعه عکس رنگه بدون چوکات با پس زمینۀ سفید، تمام رخ به اندازه 4x4.5 نیاز است. عکس فوتوشاپ شده، اسکن شده و یا عکسی که از روی عکس کهنه تهیه شده باشد قابل قبول نیست.

خانه پری فورم:  

·         فورم باید مکمل، خوانا با رنگ سیاه خانه پری و توسط شخص متقاضی امضا شود. 

·         ذکر نام خانوادگی (تخلص )حتمی می باشد. 

·         تاریخ تولد، ازخورشیدی یا میلادی یکی انتخاب و با عدد تحریر گردد. 

·         محل تولد دقیق باشد چون محل صدور تذکره به معنی محل تولد نه می باشد.  

·         درخواست کنندۀ پاسپورت از صحت خانه پری مکمل فورم، خود را مطمئن و بعد امضانماید. 

·         امضا در پاسپورت چاپ می شود، نباید به خط چوکات تماس داشته باشد. 

·         اندازه واقعی قد به سانتی متر، حتماً درج فورم گردد. 

·         اصل و کاپی رنگه تذکره معتبر تابعیت،  پیوست نامه و فورم درخواست پاسپورت باشد. اصل تذکره دوباره قابل برگشت میباشد. 

·         صدور پاسپورت زمان زیادی؛ یک الی دو هفته؛ را در بر می گیرد، لطفاً برای درخواست پاسپورت حداقل دو هفته قبل از صدور و چاپ، مراجعه نمایید.  

یاد آوری ضروری:

·         عدم رعایت نکات یادشده، سبب تاخیر و یا عدم اجرای صدور پاسپورت خواهد شد و هیچگونه مسئولیتی متوجه سفارت نمی باشد. هرگاه معلومات نادرست شخص منجر به چاپ پاسپورت گردد، مسئوولیت آن بدوش شخص متقاضی بوده و برای چاپ پاسپورت دومی باید دوباره هزینۀ مکمل یک پاسپورت پرداخت گردد.    

·         اطفال زیر سن درج پاسپورت مادر و یا پدر نمیشود ،برای شان پاسپورت جداگانه صادر میگردد و برای بدست آوردن پاسپورت حضور طفل ضروری است. 

·         کسانیکه خواهان تغییر تخلص خویش در پاسپورت جدید میباشند مدارک ضروری چون نکاح خط را با خود داشته باشند. 

·         در صورتیکه پاسپورت شما مفقود می گردد؛ لطفاً به پلیس اطلاع داده و یک ماه بعد از درجع شکایت به دفتر پلیس،  همراه با نامۀ پلیس که از عدم پیدا شدن پاسپورت شما خبر می دهد و کاپی پاسپورت به سفارت مراجعه نمایید.

 

 

  قیمت پاسپورت جدید با اعتبار پنج سال مبلغ ۱۲۰ یورو میباشد که باید در حساب بانکی این نماینده گی پرداخت گردد . 

 

 

معلومات حساب بانکی بخش قونسلی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در وارسا:

DEUTSCHE BANK PBC SA 

02-903 Warsaw 

42/44 Powsińska Street 

SWIFT: DEUTPLPX  
IBAN: PL
 

 

Account No: 48 1910 1048 2215 0326 6063 0003  

 

 

 

 .دریافت کنید  a passport فورم پاسپورت را از اینجا

 

درخواست کنندۀ گرامی!

پاسپورتهای جدید در سفارت افغانستان مقیم پولند نه؛ بلکه چاپ در مرکز چاپ پاسپورتها, چاپ می شود. هزینۀ پستی دریافت پاسپورت از این مرکز بر اساس نرخ شرکت Fedx در حدود 20 یورو در هر نیم کیلو می شود که به دوش خود شما می باشد. برای این که هزینه های شما کاهش یابد, می توانید به صورت گروهی همراه با دوستان تان برای دریافت پاسپورت درخواست بدهید که در این صورت هزینۀ ذکر شده در فوق میان همۀ تان تقسیم خواهد شد.

در صورتیکه می خواهید پاسپورت را بعد از چاپ, به آدرس خودتان نیز توسط پست دریافت کنید، هزینۀ مورد نظر را نیز بسنجید. سفارت از پست عادی میان کشورهای اروپایی که دریافت آن مدت یک هفته را در بر می گیرد استفاده می نماید که هزینۀ آن 9 یورو در هر نیم کیلو می باشد.

در صورتیکه خودشما پست سفارشی می فرستید, فقط هزینۀ پست اولی؛ پست از مرکز چاپ تا سفارت افغانستان در وراسا؛ به دوش شما خواهد بود.  

یادآوری:

هزینۀ پستی را نیز همراه با قیمت پاسپورت در حساب بانکی سفارت بپردازید و از بانک بخواهید تا در ملاحظات رسید بانکی تان ذکر کنند که چه مقدار پول به منظور هزینۀ پست و چه مقدار پول برای قیمت پاسپورت پرداخت شده است.