Akcja Dyplomacja w Ambasadzie Afganistanu

5 maj 2017 - Spotkanie ze studentami w ramach projektu "Akcja Dyplomacja"