Ambasador Afganistanu spotkał się z Wiceministrem - Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa – Polska, czwartek, 11 października 2018r.

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi, Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Rzeczypospolitej Polskiej, spotkał się z J.E. Panem Tomaszem Szatkowskim, Wiceministrem i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas wizyty Ambasador Afganistanu wyraził podziękowania oraz uznanie za wielowymiarową pomoc otrzymaną od Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności za poświęcenie polskich sił u boku sił bezpieczeństwa narodowego Afganistanu w ciągu ostatnich lat, jak i dalsze wsparcie okazywane ze strony Polski w ramach operacji NATO Resolute Support na rzecz Afganistanu.

Wiceminister Obrony Narodowej wspomniał o swojej wizycie w Kabulu w sierpniu tego roku, w celu odwiedzenia polskich sił zbrojnych przebywających na terenie Afganistanu w związku z operacją NATO Resolute Support na rzecz Afganistanu i o dalszym wsparciu dla Afganistanu ze strony Polski.

W spotkaniu uczestniczył również pan Mohammad Salim Zabardast, Pierwszy Sekretarz Ambasady oraz  Pułkownik dr Tomasz Kowalik, Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.

Spotkanie z J.E. Panem Andrzejem Papierzem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP

Warszawa – Polska, środa 30 maja 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi,Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Islamskiej Republiki Afganistanu w Warszawie spotkał się z J.E. Panem Andrzejem Papierzem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Podczas spotkania odbyli owocną dyskusję oraz wymienili poglądy dotyczące wzmacniania i zacieśnienia dwustronnych stosunków między Afganistanem i Polską w różnych dziedzinach.
 

Ambasador Afganistanu spotkał się z delegacją parlamentarzystów

Warszawa – Polska, 28 maja 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi,Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Warszawie spotkał się z Panem Khalid Pashtoon, członkiem parlamentu oraz Panem  Mohammad Rahim Hasanyar, członkiem senatu Zgromadzenia Narodowego Islamskiej Republiki Afganistanu, którzy przybyli do Warszawy, żeby uczestniczyć w Wiosennej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. 

Ambasador Ahmadi, poinformował delegację parlamentarną, o działaniach Ambasady oraz o dwustronnych stosunkach między Afganistanem a Polską, a także innymi państwami, w których jest akredytowany.

Ambasador Afganistanu spotkał się z Ambasadorem Republiki Indii w Warszawie

Warszawa – Polska, 9 maja 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi,Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Warszawie przyjął J.E. Pana Tsewang Namgyal Ambasadora Republiki Indii w Rzeczypospolitej Polskiej z wizytą kurtuazyjną, w  środę, 9 maja 2018r.

Podczas spotkania Ambasador Ahmadi powitał Ambasadora Indii i pogratulował mu nowej nominacji. Obaj Ambasadorowie rozmawiali o przyjaznych i historycznych relacjach między oboma państwami, a także odbyli owocną dyskusję i wymianę poglądów na temat stosunków dwustronnych pomiędzy Afganistanem i Polską, a także Indiami i Polską.

Ambasador Afganistanu spotkał się z Ambasador Malezji

Warszawa – Polska, 8 maja 2018

J.E. Pan Gul Hussain Ahmadi,Ambasador Islamskiej Republiki Afganistanu w Rzeczypospolitej Polskiej przyjął J.E. Panią Chitra Devi Ramiah, Ambasador Malezji w Rzeczypospolitej Polskiej, która przybyła z wizytą kurtuazyjną. 

Podczas spotkania obie strony odbyły owocną dyskusję i wymieniły poglądy na temat dwustronnych relacji pomiędzy Afganistanem i Polską oraz Malezją i Polską.